Performans Testleri
Kuvvet ve Koşu Programları

Kişisel Eğitim programlarımız

Kuvvet Antrenörlüğü

Koşu performansını geliştirmek , performans sporu yapan sporcuların fitness seviyelerini geliştirmek amacı ile kişilerin fiziksel uygunluklarına göre kuvvet antrenman planlaması hazırlanır.

Koşu Antrenörlüğü

Hedefinize ve bulunduğunuz performans seviyesine göre ; Size uygun ve tamamen size özel hedef yarış antrenman programlaması veya koşu performansını geliştirici antrenman planlaması hazırlanır.

Outdoor koşu Antrenörlüğü

Ekip arkadaşlarınızla birlikte oluşturduğunuz koşu grupları ve kurumsal şirketlerin yıl içerisinde yapılacak bir yarışa katılmayı planladığı organizasyonlarda ; Katılımcı olan çalışanların, en uygun yapılabilirlik seviyesine göre , sağlıklı bir şekilde koşmasını sağlamak amacıyla outdoor gerçekleştirilen koçluk programı.

Performans Testleri

VO2Max Ölçümü

Performans anında ki maksimum oksijen kullanım kapasitesi ölçümü.Bu ölçüm ile koşu performansını geliştirecek en doğru antrenman nabız aralıkları saptanır

Muscular Fıtness Ölçümü

Kasın kuvvet , kuvvette devamlılık ve dayanıklılık özelliklerinin ölçümlenmesi.Koşu performansının arttırılması için kas performansının saptanması

Gonyometre Ölçümü

Koşu esnasında kullanılan eklem açılarının ölçümlenmesi..

Esneklik Ölçümü

Kas esnekliği ölçümü.Özellikle koşu esnasında aktif olarak kullanılan alt ekstremite kaslarının esnekliği ölçümü.

Statik-Dinamik Postür Ölçümü

Var olan gergin-relax ya da kuvvetlı-kuvvetsiz kas gruplarının saptlanarak vücutta oluşmuş eklemsel ve kassal dengesizliklerin çözümlenmesi sağlanır.

Kaliper Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü

Vücut yağ kütlesi ve yağsız kütle değerleri elde edilir.Sporcunun ihtiyacı olan kalori hesaplaması yapılarak en iyi performansı sağlayacağı uygun şartlarda ki form planlaması yapılır.

Restıng Metabolıc Rate Ölçümü

Kişilerin oksijen volümü ve kalp ritminden 24 saat içerisinde ki vücutlarının kullandığı kalori değerlerinin ölçülmesi.

Koşu Biyomekaniği Ölçümü

Koşu esnasında doğru kullanılması gereken tüm vücut formunun bölüm bölüm incelenmesi.

Koşu Basış Tekniği Ölçümü

Koşucuların hangi koşu tekniğini kullandığının saptanması.Var ise yanlış basış tekniklerinin çözümlenerek doğru koşu ayakkabısı kullanımının tavsiye edilmesi.

Antropometrik Çevresel Ölçümler

Vücut formu ölçümleri.